กิจกรรมที่ 2

ให้นํกศึกษาเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ พร้อมวิธีการแก้ไข ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่ ห้องมาด้วย

Advertisements

89 Responses to กิจกรรมที่ 2

 1. นางสาวกมลวรรณ เกตุแก้ว รหัส 5310380301 คศ. 533 says:

  1. ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุ : ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ลงเต้าเสียบที่ด้านหลัง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง และไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา

  2. ปัญหา : การทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ช้าลง
  สาเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ อาจอยู่กระจัดกระจาย
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

  3. ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : ไม่ได้วางซีดีในไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์แบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่มนำแผ่นซีดีออก แล้วค่อย ๆ กดแผ่นซีดีลงในตำแหน่ง ที่เหมาะสมจากนั้นโหลดแผ่นเข้าไปใหม่

  4. ปัญหา : จอภาพร้อนเกินไป
  สาเหตุ : พื้นที่สำหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  การแก้ปัญหา : เว้นพื้นที่ให้มีข้องระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิ้ว (7.6 ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี อะไรปิดอยู่ด้านบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุนเวียนของอากาศ

  5. ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น

  6. ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์โมดูลหน่วยความจำผิดชนิด
  การแก้ปัญหา : การใช้โมดูลหน่วยความจำอื่นอาจมีผลทำให้การเริ่มระบบยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้หน่วยความจำ EDO 60 นาโนวินาที

  7. ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุุ : คอมพิวเตอร์อาจอยูในโหมด Sleep
  การแก้ปัญหา :ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่ และมีไฟสีเหลืองอำพัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep

  8. ปัญหา : ไฟแสดงการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์สว่างแต่ไม่กระพริบ
  สาเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อาจจะเสียหาย
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter และเพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter6 จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

  9. ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : สายเคเบิลที่ต่อเชื่อมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นั้นหลวมยังหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ
  การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ

  10. ปัญหา : หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม
  สาเหตุ : หน่วยความจำไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเหมาะสมสำหรับโปรแกรม
  การแก้ปัญหา : โปรแกรมจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่งในการรัน ปิดโปรแกรม ใด ๆ ที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเท่าใด ให้อ่าน เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้น

 2. นายอัดดนัน แมเราะดำ เลขที่ 48 คศ.533 says:

  1.สาเหตุของปัญหา : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า
  วิธีแก้ปัญหาของผมก็คือ
  1.ลดภาระของฮาร์ดดิสก์
  2. ลบไฟล์ขยะออกจากระบบเสียบ้าง
  3. ลดเวลาเริ่มต้นทำงาน
  4. กำจัดไฟล์ซ้ำซาก
  5. ตามล่าขยะด้วย Search
  6. เรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ
  7.ลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน
  8.อัพเดทโปรแกรม Antivirus

  2.ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์แบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่มนำแผ่นซีดีออก แล้วค่อย ๆ กดแผ่นซีดีลงในตำแหน่ง

  3.ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง
  การแก้ปัญหา : คลิกที่ไอคอน Speaker บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ เมื่อบ็อกซ์ควบคุมระดับเสียง ปรากฏตรวจดูให้แน่ใจว่าเช็คบ็อกซ์ Mute ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่มีการลดระดับเสียงให้เบาเพิ่ม ระดับเสียงโดยการกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+)ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ลำ โพงไม่ได้รับการ เชื่อมต่ออย่าง ตรวจดูให้แน่ในว่าลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แน่นห นาหรือไม่

  ชื่อ นายอัดดนัน แมเราะดำ เลขที่ 48 คศ.533

 3. กนกธิดา พูลชัย คศ.533 says:

  ความจำ – – – ->หน่วยความจำ
  ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์โมดูลหน่วยความจำผิดชนิด
  การแก้ปัญหา : การใช้โมดูลหน่วยความจำอื่นอาจมีผลทำให้การเริ่มระบบ ยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้หน่วยความจำ EDO 60 นาโนวินาที
  ปัญหา : หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม
  สาเหตุ : หน่วยความจำไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเหมาะสมสำ หรับโปรแกรม
  การแก้ปัญหา : โปรแกรมจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่งในการรัน ปิดโปรแกรม ใด ๆ ที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมดังกล่าวจำเป็ นต้องใช้หน่วยความจำเท่าใด ให้อ่าน เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้น
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory
  สาเหตุ : ค่าคอนฟิเกอเรชันของหน่วยความจำตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง , หน่วยความจำไม่พอในการรัน
  การแก้ปัญหา : ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ย วกับหน่วยความจำ คุณอาจต้องซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า Insufficient memory
  สาเหตุ : หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เหลือไม่เพียงพอที่จะรัน โปรแกรม
  การแก้ปัญหา :โปรแกรมบางอย่างจะแอกทีฟอยู่ในแบ็กกราวนด์เมื่อเราเ ปิดขึ้นมา โปรแกรมเหล่านี้ใช้หน่วยความจำบางส่วนถึงแม้ว่าจะรัน อยู่ในแบ็กกราวด์ก็ตาม
  โมเดม- – – – – >แฟกซ์/โมเดม
  ปัญหา : แฟกซ์/โมเด็มไม่ตอบสนองต่อซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็ม
  สาเหตุ : ไม่ได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มอยู่อย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มไว้อย่างแน่นหนา และสายโทรศัพท์ เสียบอยู่ที่เต้าเสียบที่ฝาผนังอย่างแน่นหนา
  ปัญหา : แฟกซ์/โมเด็มไม่ตอบสนองต่อซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็ม
  สาเหตุ : มีการกำหนดอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวให้กับพอร์ตอนุกรม
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นใช้พอร์ตอนุกรมเดี ยวกับแฟกซ์/โมเด็ม
  ปัญหา : การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
  สาเหตุ : แฟกซ์/โมเด็มอาจจะเกิความขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น
  การแก้ปัญหา : โปรแกรมบางอันอาจจะขัดแย้งกับซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็มในตัวของคอมพิวเตอร์ให้ออกจากโปรแกรมใด ๆ ที่คุณกำลังรัน แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่
  ปัญหา : การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
  สาเหตุ : เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นวางหู
  การแก้ปัญหา :หมุนหมายเลขแฟกซ์ใหม่สายโทรศัพท์มี
  ปัญหา : การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
  สาเหตุ : เสียงดังมาก และการโทรศัพท์ถูกตัด
  การแก้ปัญหา : หมุนหมายเลขแฟกซ์ใหม่ ถ้าปัญหายัง คงเกิดอยู่ ให้ตรวจสอบกับ องค์การ โทรศัพท์โดยปกติจะมีฟิลเตอร์ให้มาเพื่อช่วยลดเสียงรบ กวนในสาย นอกจากนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ และแฟกซ์/โมเด็ม ถ้าสายที่ต่ออยู่หลวม แม้ว่าเล็กน้อย ก็อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนในสายได้
  ปัญหา : การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
  สาเหตุ : คุณมีสายเรียกซ้อน (Call Waiting) รออยู่ในสายโทรศัพท์ของคุณ สายเรียกซ้อนเข้ามานี้ จะตัดการเชื่อมต่อของโมเด็ม
  การแก้ปัญหา : ในบางพื้นที่ บริการับสายเรียกซ้อนสามารถยกเลิกได้โดยการกด *70 ,ก่อนที่จะหมุน
  ปัญหา : การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
  สาเหตุ : โทรศัพท์พ่วงบนสายโทรศัพท์เดียวกัน
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กั บสายโทรศัพท์เดียวกันกับยกหูขึ้นแฟกซ์/
  โมเด็มวางอยู่ อย่างเหมาะสม
  ปัญหา : ไม่มีเสียงสัญญาณดังขึ้นขณะที่ต่อโมเด็มอยู่
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์ใช้โมเด็ม K56flex
  การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมแพครุ่นเพรสซาริโอ 4500 ที่มาพร้อมกับ โมเด็ม K56flex คุณจะไม่ได้ยินสัญญาณใด ๆ ในขณะที่ กำลังเชื่อมต่อโมเด็มข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสของคอมพิวเตอร์
  เสียง – – – – – >ระบบเสียง
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง
  สาเหตุ : มีการปิดระบบเสียง
  การแก้ปัญหา : คลิกที่ไอคอน Speaker บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ เมื่อบ็อกซ์ควบคุมระดับเสียง ปรากฏตรวจดูให้แน่ใจว่าเช็คบ็อกซ์ Mute ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่มีการลดระดับเสียงให้เบาเพิ่ม ระดับเสียงโดยการกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+)ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ลำ โพงไม่ได้รับการ เชื่อมต่ออย่าง ตรวจดูให้แน่ในว่าลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แน่นหนาหรือไม่
  ไวรัส
  “ไวรัสของคอมพิวเตอร์” เป็นรหัสคำสั่งการของซอฟต์แวร์ที่ทำความเสียหายหรือล บข้อมูล ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัสเมื่อใส่ซอฟต์แวร์หรือไฟล์ที่ม ีไวรัสลงไปในคอมพิวเตอร์ ดิสเกตต์จากเพื่อน หรือที่ได้มาจากการติดต่อธุรกิจมักจะเป็นแหล่งกำเนิด ไวรัส อาการที่บ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสมีดังนี้
  1. มีตัวอักษรแปลก ๆ หรือข้อความหยาบ ๆ ปรากฎอยู่บนหน้าจอ
  2. มีข้อความแสดงการผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ หน่วยความจำ หรือซอฟต์แวร์
  3. ไฟล์และไดเรคทอรีเกิดความเสียหาย
  บริการออนไลน์เชิงพาณิชย์และผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะตรวจจ ับไวรัสอย่างเข้มงวด และมักจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใดที่แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
  มีบริษัทมากมายที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ค้นหาและป้องกันไว รัส คุณควรจะมีเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้รับการอัปเดตอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากผู้สร้างและเผยแพร่ไวรัส ซึ่งถือเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศจะอัปเดตโ ปรแกรมไวรัสอยู่เป็นประจำด้วยเช่นกัน ให้ถามหาซอฟต์แวร์ค้นหาและป้องกันไวรัสล่าสุดจากร้าน ค้าคอมพิวเตอร์ใกล้บ้านของคุณ

  นางสาวกนกธิดา พูลชัย คศ.533

 4. จิรยุทธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขทีี่ 5 คศ.533 says:

  ปัญหาทีี่เกิดจากไวรัส : มีการรับไวรัสชนิดต่างๆเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น การเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่สามารถสแกนได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมในการสแกนไวรัสหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถสแกนได้เนื่องจากไม่ได้ทำการอัพเดตโปรแกรมสแกนไวรัสเมื่อถึงกำหนดเวลาทำให้คอมพิวเตอร์รับไวรัสมาอย่างไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นปัญหาในการใช้งานของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

  วิธีแก้ไข : 1.ทำการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดตโปรแกรมทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดเวลา
  2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เสียบเข้าด้วยกันกับคอมพิวเตอร์ทุกเมื่อเสียบเข้าใช้งานตั้งแต่ครั้งแรกและหลังการใช้งานเสร็จสิ้นด้วยการสแกนไวรัส
  3.เมื่อมีการแจ้งเตือนถึงการพบไวรัส ให้ทำการจัดการทิ้งทันที อย่าปล่อยค้างคาไว้

  (จิรยุทธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง คศ.533 เลขที่ 5)

 5. นางสาวอรนภา จังกินา คศ.532 เลขที่ 45 says:

  ปัญหา สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เมื่อทำการพับฝาหน้าจอลงมา หน้าจอจะดับ หรือ เข้าสู่โหมด Sleep และเมื่อทำการเปิดฝาหน้าจอขึ้นมา แทนที่จะอยู่ในสภาพเดิม กลับพบกับสภาพจอมืด ต้องปลุกโดยการเคาะคีย์ใดคีย์หนึ่งเพื่อให้จอสว่างขึ้นมาใหม่ เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานต่อ
  วิธีแก้ไข ก็คือ การตั้งค่าไม่ให้จอดับ มีวิธีทำ ดังนี้
  1. หา Taskbar ด้านขวามือ ตรง icon รูปปลั๊กไฟหรือแบตเตอรี่ คลิ๊กขวา เลือก Power Option s
  2.จะมีหน้าต่างเปิดออกมา ที่ส่วน Select a power plan ที่ใช้ปัจจุบันให้คลิกที่ Change plan Settings ที่กำลังใช้อยู่
  3.จะปรากฎหน้า Edit Plan Settings ให้คลิกเลือกที่รายการ Change advanced power settings
  4.จะเข้าสู่ในหน้าต่าง Power Options ที่แท็บ Advanced settings ให้หารายการ Power buttons and lid แล้วคลิกที่ Lid close action จะมีรายการย่อยเพิ่มออกมาอีก 2 รายการ คือ On battery: และ Plugged เปลี่ยนสถานะเป็น Do nothing ทั้งสองรายการ
  5 .คลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ
  เมื่อท่านพับฝาหน้าจอในครั้งหน้า หน้าจอจะยังคงทำงาน จะไม่ดับ เมื่อเปิดมาใหม่ก็พร้อมจะใช้งานได้ทันที

  นางสาว อรนภา จังกินา คศ. 532 เลขที่ 45

 6. นางสาวกานต์ธิดา กมลพรสิริกุล 5310380202 เลขที่2 ค.ศ.532 says:

  กิจกรรมที่2
  ปัญหา : ไฟแสดงสถานะของดิสเก็ตต์สว่างอยู่
  สาเหตุ : มีการใส่แผ่นดิสเก็ตต์อย่างไม่เหมาะสม
  การแก้ปัญหา : นำแผ่นดิสเก็ตต์ออก แล้วใส่เข้าไปใหม่แผ่นดิสเก็ตต์เกิดความเสียหาย ใช้ดิสเก็ตต์แผ่นอื่น หรือตรวจสอบแผ่นดิสเก็ตต์โดยการรันโปรแกรม ScanDisk และเพื่อที่จะรันโปรแกรม ScanDisk จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จาก นั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ ScanDisk ซอฟต์แวร์

 7. นางสาวไหมขวัญ ลุกเซ็น 5310380244 says:

  นางสาวไหมขวัญ ลุกเซ็น 5310380244
  ปัญหา : บู๊ตเครื่องแล้วมีสัญญาณเตือน สองครั้ง
  ตรวจสอบการติดตั้งของแรมและการ์ดต่างๆบนเมนบอร์ด แล้วถอดปลั๊กเสียบใหม่
  ปัญหา : เครื่องดับไปเอง
  อาจเกิดจาก CPU มีความร้อนสูงซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยในห้องที่ไม่มีแอร์ สามารถเพิ่มและเปลี่ยนการติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความออกจาก CPU
  ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  การแก้ปัญหา : การใช้โมดูลหน่วยความจำอื่นอาจมีผลทำให้การเริ่มระบบยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้หน่วยความจำ EDO 60 นาโนวินาที

 8. ปพัชญา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา says:

  ปัญหา : Icon Wireless ขึ้นกากบาทสีแดง หรือ Wireless ไม่สามารถใช้งานได้

  สาเหตุ : มีการกำหนด IP Address สำหรับการใช้ Wireless หรือ ตั้งประหยัดพลังงาน

  วิธีแก้ไข :
  ก่อนอื่นแนะนำให้ตรวจสอบปุ่มต่างๆ ที่ตัวเครื่องก่อนว่ามีปุ่มสำหรับเปิด – ปิด Wireless หรือไม่ และหากตรวจสอบแล้วไม่พบ หรือ พบแล้ว แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ มาดูขั้นตอนต่อไป
  1. คลิกที่ “ Start ”
  2. ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ “ Device Manager ”
  3. จะเจอหน้าต่าง Device Manager เลือกที่ Broadcom … Network Adapter
  4. คลิกขวาเลือก Properties
  5. จะเจอหน้าต่าง Properties แล้วเลือกแทบ Power Management
  6. ปิดการทำงานของ Allow the computer to turn off this device to save power เพื่อยกเลิกการประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้
  7. หลังจากนั้นจะเห็นว่า Wireless เริ่มทำงานอีกครั้ง

  หรือบางครั้งอาจมีการกำหนดหมายเลข IP Address
  Wireless ที่ใช้งานอยู่ สามารถกำหนดหมายเลข IP Address ได้โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร มักมีการกำหนด IP Address ไว้เลย แต่ผลที่ตามมา ถ้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเครื่องนั้น ไปเชื่อมต่อกับบริเวณอื่นๆ ที่ให้บริการ มักจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  วิธีแก้ไข :
  1. ให้คลิกปุ่ม Start
  2. คลิก Connect to
  3. เลือก Show all connections
  4. คลิกขวาไอคอน Wireless เลือก Properites
  ในช่อง ” This connection uses the following items ” เลื่อนไปที่ Internet Protocol (TCP/IP)
  5. คลิก Properties
  6. คลิกปุ่ม Obtain ทั้งด้านบน และด้านล่าง

  น.ส. ปพัชญา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา คศ.532 เลขที่ 19

 9. siriporn prabset says:

  ปัญหา : ไม่สามรถลงยูทูปได้
  การแก้ปัญหา : ให้ลงโปรแกรม Adobe Flash Player
  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  การแก้ปัญหา : ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยชุดทำความสะอาด
  ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
  การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ
  ปัญหา : เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและเลือกไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง ไดรเวอร์ที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์มักจะระบุโดยชื่อของเครื่องพิมพ์
  นางสาวศิริพร ปราบเสร็จ คศ.532 เลขที่ 32

 10. นางสาวชไมพร สาระวารี เลขที่ 7 คศ.534 says:

  คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก

  สาเหตุที่ทำให้คอมเกิดอาการงอแง คือทำงานช้าเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องเลย บู๊ตนานมากกว่าจะเข้ามาหน้าจอหลักได้ หรือแม้แต่การใช้อินเตอร์เน็ตนั้นก็เป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าจะเปิดแต่ละหน้าเว็บเพจได้ ต้องรอจนเซ็ง

  วิธีการแก้ปัญหาก็คือ

  1. การลบไฟล์ขยะในโฟลเดอร์ Prefetch

  2. การทำ Disk Cleanup ทุกไดร์ฟ

  3. การลบไฟล์ขยะในโฟลเดอร์ Temp

  4. การจัดเรียงข้อมูล Disk Defragmenter

  5. การเคลียร์ไฟล์ขยะใน Recycle Bin

  6. การสแกนและกำจัดไวรัส สปายแวร์ ฯลฯต่างๆให้หมด

  7. อัพเดทตัวป้องกันไวรัส และสปายแวร์อย่างสม่ำเสมอ

  8. เปิดไฟร์วอลล์ ให้ทำงาน (ห้ามปิดเด็ดขาด) ใน Windows เองก็มีแถมมาให้อยู่แล้วควรจะเปิดใช้ ถ้าจะให้ชัวร์ให้หาโปรแกรมไฟร์วอลล์ดีๆ มาใช้สักตัวก็จะเป็นการดี เช่น ZoneAlame

  9. ไม่เข้าเว็บที่เสี่ยงที่จะมีไวรัสแอบแฝง เช่น เว็บใต้ดิน เว็บโป๊ต่างๆ เพราะจะเสี่ยงต่อการติดไวรัสได้

  10. ควรเคลียร์คุ๊กกี้สม่ำเสมอ เพราะจะเป็นช่องทางแฝงตัวของพวกไวรัส

 11. นางสาวกูนูรลีฮา ณ นคร เลขที่ 3 คศ.534 says:

  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์

  ปัญหา : บูตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำงานและเงียบสนิท
  วิธีการแก้ไข : ให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านท้ายเครื่องว่าหมุนหรือไม่ หากไม่หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟเสีย หรืออาจขาดใน และให้เข้าไปเช็คที่ฟิวส์ของเพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาดให้ซื้อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน แต่ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายเสีย ควรแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่

 12. นายอดิศักดิ์ จันทร์มณี คศ.534 เลขที่ 35 says:

  นายอดิศักดิ์ จันทร์มณี คศ.534 เลขที่ 35

  ปัญหา window7 ขึ้น window activation แล้วจอมืด
  วิธีแก้ไข
  1.ให้โหลดโปรแกรม Chew7 1.1 สามารถโหลดได้จาก
  http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=136620
  2.แตกไฟล์ .rar ที่โหลดมา จะได้ Chew7.v1.1
  3.เปิด โฟลเดอร์ Chew7.v1.1
  4.ดับเบิ้ลคลิก Chew7.exe
  5.กด install และ รอให้เครื่อง Restart ใหม่ 1 ครั้ง
  ทำตามขั้นตอนนี้ก็สามารถแก้ปัญหา window7 ขึ้น window activation แล้วจอมืด หรือเอาไว้สำหรับคนที่ ลง window 7 ใหม่

 13. นาย ธนากรณ์ ย่าสัน เลขที่13 คศ 534

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น
  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต ้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General

 14. นางสาววาริธร สงวนนาม เลขที่ 25 คอมพิวเตอร์ 534 says:

  ปัญหา ไฟล์บางไฟล์หรือโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ไม่สามารถลบได้โดยวิธีปกติ

  วิธีแก้ไข
  1.Start–>Run–>พิมพ์ cmd พิมพ์คำสั่ง rd /s /q ลงไป เว้นวรรคให้เหมือนทุกอย่าง
  2.ให้ลากโฟลเดอร์ที่ต้องการลบเข้ามาใน Dos แล้วเช็คดูว่ามีเครื่องหมาย ” ” หรือเปล่า
  3.กด Enter เมื่อเสร็จแล้วโฟลเดอร์ไหนๆก็ไม่อยู่ให้รกตา

  * ส่วนการลบไฟล์ก็พิมพ์ del /f แล้วก็ลากไฟล์ที่ต้องการลบมาใส่ Dos

 15. นางสาวขวัญนภา จิม่อง เลขที่4 คศ.534 says:

  ปัญหา เมาส์

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น
  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต ้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General

 16. นางสาวชุติมา จิตสว่าง คศ.534 เลขที่ 8 says:

  นางสาวชุติมา จิตสว่าง คศ.534 เลขที่ 8

  ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุ : ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ลงเต้าเสียบที่ด้านหลัง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง และไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
  ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุุ : คอมพิวเตอร์อาจอยูในโหมด Sleep
  การแก้ปัญหา :ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่ และมีไฟสีเหลืองอำพัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep

 17. นางสาวดาราเนตร ผดุงโรจน์วิทย์ คศ 534 เลขที่10 says:

  นางสาวดาราเนตร ผดุงโรจน์วิทย์ คศ 534 เลขที่10

  ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
  สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ

  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : สายเคเบิลที่ต่อเชื่อมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นั้นหลวมยังหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ
  การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ

  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คุณได้ติดตั้งยูทิลิตีที่ทำให้หน้าจอว่างเปล่า
  การแก้ปัญหา : กดคีย์ใด ๆ หรือเคลื่อนไหวเมาส์ หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

  ปัญหา :หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep
  การแก้ปัญหา : กดปุ่ม เปิดเครื่องด่วน หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

  ปัญหา : จอภาพร้อนเกินไป
  สาเหตุ : พื้นที่สำหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  การแก้ปัญหา : เว้นพื้นที่ให้มีข้องระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิ้ว (7.6 ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี อะไรปิดอยู่ด้านบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุนเวียนของอากาศ

 18. โสภณ จุลพุม คศ.534 เลขที่ 33 says:

  ปัญหา เปิดโน๊ตบุ๊ค แต่หนาจอไม่ติด แล้วมีเส้นที่หน้าจอ
  สาเหตุ สายแพ หลุด
  การแก้ไขปัญหา ต่อสายแพใหม่ หรือถ้าต่อไม่ได้แนะนำให้นำไปร้าน…

 19. agkadest says:

  อรรฆเดช ชิตแก้่ว เลขที่ 37 ห้อง 534
  ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันหรือที่เกิดขึ้นโดยการพบเจอด้วยตัวเอง
  อย่างแรกที่เคยเจอมาแล้ว คือการ ที่คอมพิวเตอร์นั้นมองไม่เห็น RAM มันจะส่งเสียงร้อง เป็นระยะ เป็นจังหวะที่ ผู้ใช้สามารถรู้ได้ จากนั้นได้แก้ไขโดยการถอดฝาครอบของ case tower แล้วเอาแรมมาเช็ดด้วยมือเปล่า ความจริงแล้วต้องเช็ดถูด้วยยางลบ แล้วนำไปเสียบกลับที่ slot เหมือนเดิม กดเปิดเครื่อง ก็สามารถรันเข้าสู่ระบบได้ นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการดูแลคอม จากนั้นก็มีความสนใจการดูแลคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้เข้าไปช่วยเหลืองานจกาครู ในระดับชั้นเรียนมัธยมปลายปีที่ 4 เป็นต้นไปจนจบปีการศึกษา ได้ความรู้จากการได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่เสีย และต้องการ การซ่อม จึงได้ ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในและระบบการทำงาน พูดง่ายๆ คือ hardware , operating system ภายใน และ software การทำงานพื้นฐาน แต่มีความคิดที่ว่าทำไม คอมพิวเตอร์ของตัวเองถึงซ่อมไม่เคยได้ และไม่รู้สาเหตุที่เสียด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากระบบภายใน หรืออุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เอง ล้วนแล้วต่างมีความเกียวข้องทั้งนั้น

 20. นางสาวกฤษณา รามสินธุ์ คศ.534 เลขที่ 2 says:

  ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
  สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ
  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : สายเคเบิลที่ต่อเชื่อมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นั้นหลวมยังหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ
  การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู ่กับ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ
  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คุณได้ติดตั้งยูทิลิตีที่ทำให้หน้าจอว่างเปล่า
  การแก้ปัญหา : กดคีย์ใด ๆ หรือเคลื่อนไหวเมาส์ หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
  ปัญหา :หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep
  การแก้ปัญหา : กดปุ่ม เปิดเครื่องด่วน หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
  ปัญหา : จอภาพร้อนเกินไป
  สาเหตุ : พื้นที่สำหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
  การแก้ปัญหา : เว้นพื้นที่ให้มีข้องระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิ้ว (7.6 ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี อะไรปิดอยู่ด้านบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุนเวียนของ อากาศ

 21. นางสาวนัศริน มะสาดา เลขที่ 15 ห้อง คศ. 534 says:

  ปัญหา : อาการเมื่อบูตเครื่องขึ้นมาแล้วมีสัญญาณเตือนดัง บี๊บ………..บี๊บ

  ตรวจสอบแรมว่าทํางานเป็นปกติหรือไม่ ติดตั้งดีแล้วหรือยัง
  วิธีแก้ไข : หลังจากนั้นให้ถอดแล้วเสียบใหม่
  ตรวจสอบการติดตั้งการ์ดต่างๆ บนเมนบอร์ดว่าติดตั้งดีแล้วหรือยัง
  วิธีแก้ไข :ให้ถอดแล้วเสียบใหม่
  ตรวจสอบซีพียูและการเซ็ตจัมเปอร์ว่าถูกต้องหรือไม่
  วิธีแก้ไข : เซ็ตจัมเปอร์ใหม่โดยตรวจเช็คจากคู่มือเมนบอร์ด

 22. นางสาวโสรญา บุญส่ง เลขที่ 34 คศ.534 says:

  ปัญหา : เปิดสวิทช์เครื่องแล้ว แต่เครื่องไม่ทำงาน
  วิธีแก้ : ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ให้สังเกตดูว่าไฟเพาเวอร์ติดหรือไม่ ถ้าไม่ติด แสดงว่าไฟไม่เข้าเครื่อง ดังนั้นสิ่งแรกที่ควร ตรวจสอบ คือ ดูสายไฟและปลั๊กไฟเสียบแน่นดีหรือเปล่า จากนั้นลองขยับหรือเปลี่ยนสายไฟดู เผื่อสายไฟจะขาดใน เมื่อตรวจ สอบดูแล้วในเบื้องต้นแล้วไม่พบสาเหตุ ก็ให้เปิดฝาครอบเครื่องเพื่อเข้าไปดูสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายที่เสียบเข้ากับเมนบอร์ด แน่นดีหรือเปล่า อาจจะลองดึงออกละเสียบเข้าไปใหม่ ถ้ายังไม่ดีอีกก็แสดงว่าเพาเวอร์ซัพพลายเสียต้องเปลี่ยนใหม่

 23. นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นพล เลขที่ 22 คศ.534 says:

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General

 24. นางสาวสากิหน่า หลงหัน เ says:

  นางสาวสากิหน่า หลงหัน เลขที่38 คอมพิวเตอร์ศึกษา 533
  2.ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
  การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส คือไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำงานได้นั้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัสแต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำงานแล้ว
  จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น
  อาการของเครื่องคอมติดไวรัส
  ผู้อ่านสามารถสังเกตการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ด้วยตนเอง ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเป็นจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการหรือตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีปัญหาก็เป็นได้ อาการของเครื่องที่ติดไวรัสนั้นได้แก่
  – เครื่องทำงานช้าลง โดยใช้เวลานานผิดปกติในการสตาร์ทเครื่องและเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
  – เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่งให้รีสตาร์ท
  – เครื่องแฮ้งค้าง หรือหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
  – ขนาดของหน่วยความจำที่เหลืออยู่ลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
  – ซีพียูถูกเรียกใช้งานมากเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตลอดเวลา
  – แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
  – ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่หายไปเฉยๆ
  – พบไฟล์มีชื่อแปลกๆที่ไม่เคยพบมาก่อนอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ
  – ข้อความที่ไม่เคยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อยๆ
  – เกิดข้อความหรือภาพประหลาดบนหน้าจอ
  – ขนาดของไฟล์โปรแกรมหรือไฟล์งานใหญ่ขึ้น
  – วันเวลาของโปรแกรมหรือของไฟล์งานเปลี่ยนแปลงไป
  – ไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
  – มีเสียงดังออกมาทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

  นางสาวสากิหน่า หลงหัน เลขที่38 คอมพิวเตอร์ศึกษา 533
  สาเหตุที่เครื่องติดไวรัส
  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสต่างๆ เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป็นหลัก ถ้าผู้ใช้มีความระมัดระวังการใช้สื่อบันทึกข้อมูล ไม่ติดตั้งโปรแกรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมตรวจหาไวรัสและอัพเดทอยู่เสมอ เมื่อเข้าไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นและจะคลิกอะไรควรอ่านคิดดูให้รอบคอบ เปอร์เซ็นต์การติดไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะลดน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าไวรัสคอมพิวเตอร์จะหมดไปจากโลก เพราะยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสได้อีก เช่น
  จากทางแผ่นดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟที่ได้ทำการคัดลอกไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่ง โดยหารู้ไม่ว่า ไวรัสได้สำเนาตัวเองติดไปกับดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟ เพื่อไปติดคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นต่อไป
  จากทางอีเมล์ โดยเฉพาะจากการดาวน์โหลดอีเมล์ผ่านทางโปรโตคอล POP3 ซึ่งอาจมีไวรัสแอบแฝงเข้ามาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนอนอินเตอร์เน็ตประเภท Mass-mailing worm หรือพวก Netsky, Beagle และ Mydoom เป็นต้น
  จากการเข้าไปเปิดเว็บที่มีสคริปต์มุ่งร้าย (Malicious script) ซ่อนอยู่ เช่นพวกเว็บโป๊ และเว็บแคร็กต่างๆ อาจไวรัสซ่อนตัวอยู่และพร้อมที่จะทำงานตามที่ได้ถูกโปรแกรมไว้
  จากการดาวโหลดไฟล์ต่างๆบนเครือข่าย P2P หรือจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งนิยมเรียกกันว่า โหลดบิท
  จากการเล่นหรือรับไฟล์จากโปรแกรมประเภท Instant Messaging เช่นโปรแกรมประเภท MSN และ ICQ เป็นต้น
  การแก้ปัญหา
  เมื่อแน่ใจว่าเครื่องติดไวรัสแล้ว ให้ทำการแก้ไขด้วยความใคร่ครวญและระมัดระวังอย่างมาก เพราะบางครั้งตัวคนแก้เองจะเป็นตัวทำลายมากกว่าตัวไวรัสจริง ๆ เสียอีก การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่อีกครั้งก็ไม่ใช่ วิธีที่ดีที่สุดเสมอไป ยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้าทำไปโดยยังไม่ได้มีการสำรองข้อมูลขึ้นมาก่อน การแก้ไขนั้นถ้าผู้ใช้มีความรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ กำลังติดอยู่ว่าเป็นประเภทใดก็จะช่วยได้อย่างมาก และข้อเสนอแนะต่อไปนี้อาจจะมีประโยชน์
  บูตเครื่องใหม่ทันทีที่ทราบว่าเครื่องติดไวรัส
  เมื่อทราบว่าเครื่องติดไวรัส ให้ทำการบูตเครื่องใหม่ทันที โดยเรียกดอสขึ้นมาทำงานจากฟลอปปีดิสก์ที่ได้เตรียมไว้ เพราะถ้าไปเรียกดอสจากฮาร์ดดิสก์ เป็นไปได้ว่า ตัวไวรัสอาจกลับเข้าไปในหน่วยความจำได้อีก เมื่อเสร็จขั้นตอนการเรียกดอสแล้ว ห้ามเรียกโปรแกรมใด ๆ ก็ตามในดิสก์ที่ติดไวรัส เพราะไม่ทราบว่าโปรแกรมใดบ้างที่มีไวรัสติดอยู่
  เรียกโปรแกรมจัดการไวรัสขั้นมาตรวจหาและทำลาย
  ให้เรียกโปรแกรมตรวจจับไวรัส เพื่อตรวจสอบดูว่ามีโปรแกรมใดบ้างติดไวรัส ถ้าโปรแกรมตรวจ หาไวรัสที่ใช้อยู่สามารถกำจัดไวรัสตัวที่พบได้ ก็ให้ลองทำดู แต่ก่อนหน้านี้ให้ทำการคัดลอกเพื่อสำรองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเสียก่อน โดยโปรแกรมจัดการไวรัสบางโปรแกรมสามารถสั่งให้ทำสำรองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเป็นอีกชื่อหนึ่งก่อนที่จะกำจัดไวรัส เช่น MSAV ของดอสเอง เป็นต้น
  การทำสำรองก็เพราะว่า เมื่อไวรัสถูกกำจัดออกจากฌปรแกรมไป โปรแกรมนั้นอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือทำงานไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ วิธีการตรวจขั้นต้นคือ ให้ลอง เปรียบเทียบขนาดของโปรแกรมหลังจากที่ถูกกำจัดไวรัสไปแล้วกับขนาดเดิม ถ้ามีขนาดน้อยกว่า แสดงว่าไม่สำเร็จ หากเป็นเช่นนั้นให้เอาโปรแกรมที่ติดไวรัสที่สำรองไว้ แล้วหาโปรแกรมจัดการ ไวรัสตัวอื่นมาใช้แทน แต่ถ้ามีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับของเดิม เป็นไปได้ว่าการกำจัดไวรัสอาจสำเร็จ โดยอาจลองเรียกโปรแกรมตรวจหาไวรัสเพื่อทดสอบโปรแกรมอีกครั้ง
  หากผลการตรวจสอบออกมาว่าปลอดเชื้อ ก็ให้ลองเรียกโปรแกรมที่ถูกกำจัดไวรัสไปนั้นขึ้นมาทดสอบการทำงานดูอย่างละเอียดว่าเป็นปกติดีอยู่หรือไม่อีกครั้ง ในช่วงดังกล่าวควรเก็บโปรแกรมนี้ที่สำรองไปขณะที่ติดไวรัสอยู่ไว้ เผื่อว่าภายหลังพบว่าโปรแกรมทำงานไม่เป็นไปตามปกติ ก็สามารถลองเรียกโปรแกรมจัดการไวรัสตัวอื่นขึ้นมากำจัดต่อไปได้ในภายหลัง แต่ถ้าแน่ใจว่าโปรแกรมทำงานเป็นปกติดี ก็ทำการลบโปรแกรมสำรองที่ยังติดไวรัสติดอยู่ทิ้งไปทันที เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกขึ้นมาใช้งานภายหลังเพราะความบังเอิญได้

 25. นางสาวสุริษา มะมิง เลขที่41 คศ532 says:

  ปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่พบ
  1.อาการ บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด
  วิธีแก้ : ให้ตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีและแสงที่หน้าจอก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้วสายสัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการเหล่านี้แล้ว ทุกอย่างเป็นปกติดีสาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และจอภาพ ให้นำอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวไปลองกับอีก เครื่องหนึ่งที่ทำงานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือให้เปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นจอภาพ ให้ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม
  2.อาการ บูตเครื่องแล้วมีไฟที่หน้าเคสและไฟฟล็อบปี้ไดรฟ์ แต่จอมืดและทุกอย่างเงียบสนิท
  วิธีแก้ : ให้ตรวจสอบที่การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดถูกต้องหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่าตรวจสอบสายแพที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก์, ฟล็อบปี้ดิสก์ และซีดีรอม ถูกต้องหรือไม่ หลุดหลวมหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งซีพียูว่าใส่ด้านถูกหรือไม่ ซีพียูเสียหรือไม่ ตรวจสอบจัมเปอร์หรือดิปสวิทช์ และการเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในไบออสว่ามีการกำหนดค่าที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะค่าแรงดันไฟ Vcore

  3.อาการ ที่จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE
  วิธีแก้ : ตรวจสอบการตั้งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบขั้วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่า ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสียหรือไม่ โดยเข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวข้อ IDE HDD Auto Detection ตรวจหาฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี
  4. เครื่อง มักจะแฮงค์ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็ใช้งานต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก
  วิธีแก้ : อาจจะเกิดจากความร้อนสูงเกินไป อย่างแรกให้ตรวจสอบพัดลมต่าง ๆ ว่าทำงานปกติดีหรือเปล่า หากเครื่องทำ Over Clock อยู่ด้วยก็ทดลองลดความเร็วลงมา ใช้แบบงานปกติดูก่อนว่ายังเป็นปัญหาอยู่อีกหรือเปล่า ถ้าใน bios มีระบบดูความร้อนของ CPU หรือ Main Board อยู่ด้วยให้สังเกตค่าของ อุณหภูมิ ว่าสูงเกินไปหรือเปล่า ทั้งนี้อาจจะทำการเพิ่มการติดตั้งหรือเปลี่ยนพัดลมของ CPU ช่วยด้วยก็ดี

  5. เครื่องแฮงค์หรือดับไปเอง หรือ Restart เอง
  วิธีแก้ : หากว่าใช้เครื่องไปนาน ๆ แล้วเครื่องดับไปเองหรือแฮงค์บ่อย ๆ สาเหตุอาจจะเกิดจาก CPU มีความร้อนสูง ส่วนมากจะเกิดกับเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในห้องแอร์ โดยเฉพาะหน้าร้อนจะเป็นกันมาก ทางแก้ก็โดยการตรวจสอบที่ตัว CPU ว่าพัดลมระบายความร้อนยังทำงานอยุ่หรือไม่ มีการทาซิลิโคนที่หน้าสัมผัสระหว่างการติดตั้ง Heat Sink หรือเปล่า ถ้ายังไม่หายร้อนก็ลองเปิดครอบเครื่องเพื่อให้อากาศระบายได้โดยง่าย แล้วใช้พัดลมช่วยเปล่า ก็จะแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

 26. นางสาวสุพัฒตรา กังเเฮ เลขที่40 คศ.533 says:

  นางสาวสุพัฒตรา กังเเฮ เลขที่40 คศ. 533

  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ พร้อมวิธีการแก้ไข
  ฮาร์ดดิส
  ปัญหา : ข้อความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ไม่สามารถบูตได้
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์พยายามเริ่มระบบจากดิสเก็ตต์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ สำหรับเริ่มระบบ
  การแก้ปัญหา : นำแผ่นดิสเก็ตต์ออกจากไดร์ฟเมื่อไฟแสดงสถานะบนไดร์ฟดับ แล้วทำต่อๆ ไป โดยการกดคีย์ใด ๆบนแป้นพิมพ์

 27. นางสาวลลิดา กังเเฮ เลขที่30 คศ. 533 says:

  นางสาวลลิกา กังเเฮ เลขที่30 คศ.533
  RAM เสื่อม
  วิธีแก้ไข : RAM บางตัวที่ใช้งานไปนาน ๆ Clip บางตัวบน RAM อาจเสื่อมได้โดยที่เครื่องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่เมื่อเครื่อง ได้ใช้งานมาถึงตำแหน่งที่เสื่อมบนแรมตัวนั้น จะทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ วิธีแก้คือ ลองถอด RAM ตัวที่คิดว่าเสื่อมออก และนำ RAM ตัวอื่นที่ดีมาใส่แทน และลองใช้งานดู ถ้าทำงานได้ตามปกติแสดงว่า RAM ตัวนั้นเสีย ให้ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน หรือถ้าอยู่ในระยะประกันให้ลองเปลี่ยนตัวใหม่

 28. นางสาวลลิดา กังแฮ เลขที่ 30คศ 533 says:

  ปัญหาRAM เสื่อม

  วิธีแก้ไข : RAM บางตัวที่ใช้งานไปนาน ๆ Clip บางตัวบน RAM อาจเสื่อมได้โดยที่เครื่องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่เมื่อเครื่อง ได้ใช้งานมาถึงตำแหน่งที่เสื่อมบนแรมตัวนั้น จะทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ วิธีแก้คือ ลองถอด RAM ตัวที่คิดว่าเสื่อมออก และนำ RAM ตัวอื่นที่ดีมาใส่แทน และลองใช้งานดู ถ้าทำงานได้ตามปกติแสดงว่า RAM ตัวนั้นเสีย ให้ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน หรือถ้าอยู่ในระยะประกันให้ลองเปลี่ยนตัวใหม่

 29. นางสาวอัสมะ กาเด็ง เลขที่ 47 คศ. 532 ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีได้ก้าวไก says:

  นางสาวอัสมะ กาเด็ง เลขที่ 47 คศ. 532
  ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีได้ก้าวไกลอย่างมาก มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก และการพัฒนาอย่างรวดเร็วการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พูดได้ อีกไม่นาน เทคโนโลยีจอแสดงผลอาจเปลี่ยนรูปโฉมไปอีกโดยมีการพัฒนาให้มีขนาดบางลง ถึงขนาดว่าสามารถม้วนพับเก็บไว้ได้ สามารถสัมผัสได้อีกหลายๆอย่างทำให้มนุษย์มีการดำเนินชีวิตไปด้วยกันกับเทศโนโลยี ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 30. ซีดีรอม ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ สาเหตุ : ไม่ได้วางซีดีในไดรฟ์ในตำแหน่ง says:

  ซีดีรอม
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : ไม่ได้วางซีดีในไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์แบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่มนำแผ่นซีดีออก แล้วค่อย ๆ กดแผ่นซีดีลงในตำแหน่ง
  ที่เหมาะสมจากนั้นโหลดแผ่นเข้าไปใหม่
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : ระบบไม่รู้จักซีดีไดรฟ์
  การแก้ปัญหา : ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วคอยอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : ใส่แผ่นซีดีกลับข้าง
  การแก้ปัญหา : นำแผ่นซีดีออก แล้วพลิกแผ่นซีดีกลับ จากนั้นโหลดเข้าไปใหม่
  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : แผ่นซีดีสกปรก
  การแก้ปัญหา : ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยชุดทำความสะอาด

  นางสาวอัสมะ กาเด็ง เลขที่ 47 คศ. 532

 31. นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ เลขที่ 50 ห้องค.ศ532 says:

  นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ เลขที่ 50 ห้องค.ศ532
  จอภาพ
  ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
  สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ
  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : สายเคเบิลที่ต่อเชื่อมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นั้นหลวมยังหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ
  การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู ่กับ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ
  ปัญหา : หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คุณได้ติดตั้งยูทิลิตีที่ทำให้หน้าจอว่างเปล่า
  การแก้ปัญหา : กดคีย์ใด ๆ หรือเคลื่อนไหวเมาส์ หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
  ปัญหา :หน้าจอว่างเปล่า
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep
  การแก้ปัญหา : กดปุ่ม เปิดเครื่องด่วน หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
  ปัญหา : จอภาพร้อนเกินไป
  สาเหตุ : พื้นที่สำหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
  การแก้ปัญหา : เว้นพื้นที่ให้มีข้องระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิ้ว (7.6 ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี อะไรปิดอยู่ด้านบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุนเวียนของ อากาศ

 32. นางสาวจันทวรรณ สุวรรณเจริญ เลขที่ 5 คศ.534 says:

  ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
  สาเหตุ : ไม่ได้วางซีดีในไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์แบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่มนำแผ่นซีดีออก แล้วค่อย ๆ กดแผ่นซีดีลงในตำแหน่ง ที่เหมาะสมจากนั้นโหลดแผ่นเข้าไปใหม่

  ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
  สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General

  ปัญหา : หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม
  สาเหตุ : หน่วยความจำไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเหมาะสมสำหรับโปรแกรม
  การแก้ปัญหา : โปรแกรมจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่งในการรัน ปิดโปรแกรม ใด ๆ ที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเท่าใด ให้อ่าน เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้น

  ปัญหา : คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory
  สาเหตุ : ค่าคอนฟิเกอเรชันของหน่วยความจำตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง , หน่วยความจำไม่พอในการรัน
  การแก้ปัญหา : ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ คุณอาจต้องซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

 33. นายนูรูดิน เปาะหะ ค ศ 534 เลขที่ 16
  การพิมพ์งานไม่ออก,เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
  เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานไปนาน ๆ ย่อมเกิดปัญหาการพิมพ์งานไม่ออก อย่างเช่น เมื่อเช้ายังพิมพ์งานอยู่ได้ดีๆ ตอนบ่ายมา อ้าว พิมพ์ไม่ออกซะงั้น … ไม่เป็นไรครับ ผมมีวิธีครับ
  1. ก่อนอื่นให้ไปดูที่ การกำหนดเครื่องพิมพ์ว่า ยังมีอยู่ในลิสต์หรือไม่ โดยไปที่ Start – Setting – Printer & Fax
  2. แต่ ถ้าเมื่อเข้าไปดูแล้ว ไม่มีเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้งไว้เลยสักเครื่อง ดังภาพที่ 2 แสดงว่า เครื่องพิมพ์หายไปจากระบบพิมพ์งาน มันจึงไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สาเหตุเกิดจาก Print Spooler หาย ต้องทำการแก้ไขในข้อต่อไป
  3. คุณ ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน คิดว่าจะมี Printer ไว้ใช้อยู่แล้ว และเคยเจอปัญหาในการพิมพ์งานหลายๆ งานในคราวเดียว หรือบางครั้งสั่ง Printer พิมพ์แล้วยกเลิกกลางคัน เพื่อพิมพ์งานใหม่ แต่งานเก่ายังค้างอยู่ ถึงแม้จะปิดเครื่อง Printer แล้ว เมื่อเปิดใหม่เครื่องก็ยังจะพิมพ์งานเดิมอยู่อีก นั้นเป็นเพราะ ระบบ Windows จะมีการเก็บงานไว้ในลักษณะ Cache ของงานพิมพ์ ที่เรียกว่า Print Spooler ตราบใดยังมีข้อมูลยังใน Print Spooler อยู่ Windows ก็จะพยายามพิมพ์งานอยู่โดยเรียงลำดับก่อนหลังไปจนหมดความจำที่ Print Spooler
  เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เรามาหาวิธีล้างข้อมูลงานพิมพ์ที่เราไม่ต้องการออก เพื่อจะได้พิมพ์งานอื่นๆ ต่อไปได้ ขั้นตอนก็มีดังนี้…

  1.พิมพ์ services.msc ในช่อง Search ของ Start Menu แล้ว Enter

  2.ที่หน้าต่าง Services ให้คลิกขวาที่คีย์ Print Spooler ปกติค่าที่ใช้งานได้จะเป็นค่า Start เสมอ แต่ถ้าขึ้น Stop แสดงว่า ค่ามันถูกปิดไว้ อาจจะเพราะไวรัส ฯลฯ ก็ตาม ให้ทำการ Start จากนั้นกด Ok

  4. จากนั้นให้เปิด Windows Explorer แล้วไปตามนี้

  C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS

  ให้ทำการลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ PRINTERS แล้วปิด Windows Explorer
  5. เปิด Services ขึ้นมาอีกครั้ง ให้คลิกขวาที่คีย์ Print Spooler เลือกคำสั่ง Start เพื่อให้ Print Spooler กลับมาทำงานอีกครั้ง เท่านี้เป็นอันเรียบร้อย แล้วก็ลองพิมพ์งานได้ตามเลยครับ

 34. ลาตีฟะห์ สาลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 534 เลขที่ 23 says:

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น

  ปัญหา : เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
  สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต ้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General

  ปัญหา : แฟกซ์/โมเด็มไม่ตอบสนองต่อซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็ม
  สาเหตุ : ไม่ได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มอยู่อย่างเหมาะสม
  การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มไว้อย่างแน่นหนา และสายโทรศัพท์ เสียบอยู่ที่เต้าเสียบที่ฝาผนังอย่างแน่นหนา

  ปัญหา: คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ คอมพิวเตอร์
  สาเหตุ : ไม่ได้ตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้ง อุปกรณ์ใหม่
  การแก้ปัญหา : ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เฟลย์ วินโดวส์จะรู้จักอุปกรณ์นั้นและตั้งค่า
  คอนฟิกให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่พลักแอนด์ใ ห้อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเกี่ยว กับการตั้งค่าคอนฟิก

  ปัญหา: คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ คอมพิวเตอร์
  สาเหตุ : สายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ นั้นหลวม หรือยังไม่ได้เสียบสายไฟของอุปกรณ์
  การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูว่าอุปกรณ์นั้นต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์อย่างแ น่นหนา

 35. นายตอริค ปากบารา คศ 534 เลขที่ 11 says:

  ปัญหา หน่วยความจำ

  ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  สาเหตุ : คอมพิวเตอร์โมดูลหน่วยความจำผิดชนิด
  การแก้ปัญหา : การใช้โมดูลหน่วยความจำอื่นอาจมีผลทำให้การเริ่มระบบยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้หน่วยความจำ EDO 60 นาโนวินาที

  ปัญหา : หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม
  สาเหตุ : หน่วยความจำไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเหมาะสมสำหรับโปรแกรม
  การแก้ปัญหา : โปรแกรมจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่งในการรัน ปิดโปรแกรม ใด ๆ ที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเท่าใด ให้อ่าน เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้น

  ปัญหา : คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory
  สาเหตุ : ค่าคอนฟิเกอเรชันของหน่วยความจำตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง , หน่วยความจำไม่พอในการรัน
  การแก้ปัญหา : ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ คุณอาจต้องซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

  ปัญหา : คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า Insufficient memory
  สาเหตุ : หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เหลือไม่เพียงพอที่จะรัน โปรแกรม
  การแก้ปัญหา :โปรแกรมบางอย่างจะแอกทีฟอยู่ในแบ็กกราวนด์เมื่อเราเปิดขึ้นมา โปรแกรมเหล่านี้ใช้หน่วยความจำบางส่วนถึงแม้ว่าจะรันอยูในแบ็กกราวด์ก็ตาม

 36. นายสุวิทย์ สหะกิจ คศ. 534 เลขที่ 31 says:

  ปัญหาคอมพิวเตอร์มีเสียงร้องหลังจากเปิดเครื่องและไม่มีภาพ

  1. เสียบ RAM ไม่แน่น
  วิธีแก้ไข : ให้ลองเปิดฝาเครื่องแล้วขยับ RAM ให้แน่น
  2. เกิดจากหน้าสัมผัสของ RAM ไม่สะอาด
  วิธีแก้ไข : เปิดฝาเครื่องออกมาแล้วให้ลองขยับ RAM ให้แน่น ถ้ายังไม่หายให้ลองถอด RAM ออกมาทำความ
  สะอาดหน้าสัมผัสโดยใช้ยางลบดินสอ
  3. เกิดจากการเสียบ RAM ผิดแถว
  วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นต้องเสียบ RAM ไล่จากแถวที่ 1 ขึ้นไป ให้ลองนํา RAM มาเสียบที่ Slot ที่ 1 และ
  ไล่ลงไปในกรณีที่มี RAM หลายแถว
  4. RAM ที่ใสไปไม่ตรงกับชนิดที่เมนบอร์ดรับได้
  วิธีแก้ไข : ตรวจสอบกับคู่มือเมนบอร์ดว่าเป็นชนิดที่ถูกต้องและขนาดที่ไม่เกินที่เมนบอร์ดกำหนดในแต่ละแถว
  ถ้าไม่ถูกให้นํา RAM ชนิดที่ถูกต้องมาใส่
  5. RAM เสีย
  วิธีแก้ไข : ให้ลองนำ RAM ตัวอื่นที่ใช้ได้มาเสียบแทนในช่องเดียวกัน ถ้าหากใช้ได้แสดงว่า RAM เสียถ้า RAM

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: