ซอฟแวร์ (Software)

ซอฟแวร์ (software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

software_struc

มาดูในส่วนของ Operating system หรือ ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่หลักในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้กับระบบเมื่อมีการ้องขอจากผู้ใช้ผ่านทางซอฟแวร์ ตรวจสอบการรับ – ข้อมูล ระหว่างการประมวลผล ตลอดจนถึงการบันทึกและจักเก็บข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำรอง เพื่อให่สามารถเรียกใช้ได้ง่าย รวดเร็วในการใช้งานครั้งถัดไป

ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในเมืองไทย เช่น DOS, Windows, Linux, Mac, Unix, Netware, OS2, FreeBSD,… ซึ่งในความเป็นจริงมีระบบปฏิบัติการอีกหลายตัว ที่มีการสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: