แคช (Cache)

แคช (Cache) หรือ หน่วยความจำแคช คือ หน่วยควมจำชนิดหนึ่งที่มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลมากกว่า RAM ซึ่งแคชจะเป็นแบบ Static (SRAM) มีหน้าที่หลักในกานเก็บคำสั่ง ข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ  เมื่อ CPU ต้องการคำสั่ง หรือข้อมูลนั้นจะสามารถใช้งานแบบทันทีทันใด ทำให้เกิดการประมวลผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แคชที่ใช้ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

1.  Memory Cache ทำการดึงข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานบ่อยๆ เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ ขนาดเล็ก ที่มีความไวสูงกว่าหน่วยความจำหลัก

2.  Disk Cache  เป็นการอ่านข้อมูลที่ต้องการใช้งานเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

Cache

มาดูในส่วน Memory Cache หรือเรียกว่า Cache อย่างเดียวก็ได้

หน่วยความจำแคชแบ่งเป็น 3 ระดับ

แคชระดับที่ 1 (L1 Cache) เป็นแคชขนาดเล็ก 32-128 KB อยู่ไกล้กับซีพียูที่สุด
แคชระดับที่ 2 (L2 Cache) จะมีขนาดใหญ่ 512 KB-4MB เน้นเก็บข้อมูลที่ดึงมาจากแรมของครื่องคอมพิวเตอร์ แคช L2 จะแบ่งรูปแปปเป็น 2 แบบ lnclusive คือ จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของแคช L2 เสียไปเพื่อเก็บแคช L1 อีกแบบเป็น  Exclusive คือ แคช L2 จะไม่ถูกกัน พื้นที่ให้ L1 จึงใช้งานแคช L2 ได้เต็มพื้นที่
ซีพียูบางรุ่นยังเพิ่มแคชระดับที่ 3 (L3 Cache) สำหรับคั่นกลางระหว่างแคช L2 กับแรมของเครื่องโดยแคช L3 จะมีขนาดใหญ่ 2-8 MB นิยมออกแบบให้อยู่ติดกับบัสชองซีพียู เพื่อให้เก็บข้อมูลจากแรมของคอมพิวเตอร์ และช่วยให้ซีพียูนำแคช L2 ไปเก็บข้อมูลส่วนอื่นได้มากขึ้น

???ขนาดของแคชในปัจจุบัน ผู้ผลิต CPU อาจบรรจุให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับรุ่น และราคาของ CPU นั้นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: