ระบบบัส (System Bus)

บัส หรือ ระบบบัสในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง เส้นทางการขนส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง

บัส สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ

1. Address Bus

2. Control Bus

3. Data Bus

Address Bus หรือบัสที่อยู่ คือ บัสที่ใช้ระบุตำแหน่งหรือแจ้งตำแหน่งของการทำงานให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องไปทำงาน ณ จุดใด

Control Bus หรือบัสควบคุม คือ บัสที่ใช้ส่งสัญญาณควบคุมการสั่งการ การอ่าน การเขียนข้อมูล ให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ

Data Bus หรือบัสข้อมูล คือ บัสที่ใช้บรรทุก(ขนส่ง)ตัวข้อมูลให้ไปยัง Address bus และ Control bus ตามที่ระบบได้ระบุไว้ ซึ่งความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล จะเร็วมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความกว้าง (Bandwidth) ของเส้นทางส่งข้อมูล

Bus Sys

ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบบัส (Bus System)

การทำงานของ Bus

เมื่อ Bus เป็นเส้นทางการขนส่งข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้นจะมีวงจรสำหรับควบคุมการทำงานของระบบ Bus  (Bus Controller) ซึ่งในอดีตมี Chip IC ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงแพร่ออกไป ในปัจจุบันได้มีการรวมวงจรควบคุม Bus นี้เข้าไว้ใน North Bridge Chip โดยที่วงจรควบคุมระบบ Bus นี่ทำหน้าที่จัดช่องสัญญาณประเภทต่างๆให้ทำงานรวมกันอย่างเป็นระบบบนเมมบอร์ด ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน เช่น CPU อุปกรณ์ I/O Port ต่างๆ

อีกชื่อหนึ่งของ Bus มีเรียกขานกันในเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) โดยมีความหมายว่า เป็นสถาปัตยกรรมการต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งโดยมีแนวเส้นหลัก ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น “ถนนสายหลัก” ที่ใช้สำหรับเดินทาง or ขนส่งข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับระบบ Computer Network นี้เป็นเสมือนหนึ่ง “บ้าน” ที่อยู่ในถนนย่อย ที่แยกออกมาจากถนนหลักโดยที่ ถนนย่อย ที่แยกออกมาแต่ละถนนนั้นจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ บ้าน เพียงครั้งเดียวอยู่ปลายถนนย่อยแต่ละเส้น โดยที่จุดแยกเข้าถนนย่อยนั้นจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ “แยกสัญญาณ”หรือ “พวงสัญญาณ” ที่เรียกว่า MAC (Media Access Control) เป็นตัวเชื่อมต่อและแยกสัญญาณไว้

MB_Struc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: