คำอธิบายรายวิชา

1111210  การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

         ระบบ BUS ( 3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น

เนื้อหา สาระ

–  แนะนำการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์  หลักการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
–  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของ BIOS  ระบบบัส (BUS)
–  หน่วยประมวลผลกลาง CPU  การทำงานของ Cache
–  แรม (RAM)   หลักการทำงานของ (RAM)  ประเภทของ (RAM)
–  Input / Output การส่งข้อมูลแบบ Serial Port, Parallel  Port , USB Port Accelerated Graphics Port SCSI (Small Computer System Interface)
–  File System  การทำงานของ File System,  Format, Sector, Cluster, Boot Record, Directory
–  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ บรรยายและ(Operating System)ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง และการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ ได้
–  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไมโครคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาไมโครคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: